Bloggers advertising referrals. Young people with gadgets and loudspeakers announcing news, attracting target audience. Vector illustration for marketing, promotion, communication concept

ŚRODKI REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

Jego kształtowanie pozostanie w gestii grafiki użytkowej, lecz może się też spro­wadzić do komponowania opracowanych już ele­mentów, umożliwiających makietującemu, typo- grafowi i fotografikowi samodzielne wypracowanie ^pakowania własnymi środkami. Środkami reklamy bezpośredniej są: prospekt, bro­szura, katalog, list reklamowy, ulotka, cennik, ka­lendarz oraz gazetki firmowe i gazetki dla klien­tów. Do nich dochodzą jeszcze: plakat, który przez silny i dobitny apel ma ugruntować jakąś nazwę, rzecz lub produkt w podświadomości; znak firmo­wy, w który są zaopatrywane wszystkie towary danej firmy i stanowiący symbol nieprzemijającej jakości jakiegoś wytworu; wreszcie wielka grupa blankietów firmowych, które określają oblicze da­nego przedsiębiorstwa.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.