PLUSY I MINUSY

Tym samym plusy i minusy znaków obra­zowych i literniczych równoważą się. Znak firmowy jako stały element reklamy pozo­stanie zatem przede wszystkim w tych branżach, których towary rozprowadza się stale i szybko, i które muszą wyróżniać się wśród wzrastającej liczby konkurentów. Pociąga to oczywiście za sobą zbyt częste używanie znaku firmowego jako środka reklamy, powodujące zanik powiązania znaku z ja­kością wyrobu. Opracowanie projektu znaku firmowego może być czynnością zespołową tylko w zakresie planowania i wstępnych koncepcji. Nadanie mu ostatecznej formy zależy bowiem wyłącznie od inspiracji arty­stycznej projektującego i umiejętności przedsta­wienia znalezionego rozwiązania w skoncentrowa­nej postaci.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.