WIĘKSZOŚĆ BADACZY

Większość badaczy, przychyla-się do zdania,- że upodobania do określonych* rodzajów • rozrywki konsumowanej za pośrednictwem środków przeka­zu i ilość poświęconego im czasu odzwierciedlają wewnętrzne. potrzeby, zainteresowania, frustracje i urazy młodzieżowej (i nie tylko) widowni. Dzieci odznaczające się. zaburzeniańii .’emocjonalnymi, brakiem poczucia, bezpieczeństwa, i przeżywające konflikty i frustracje w domu lub :wśród rówieś­ników, chętniej sięgają po: strawę o większej za­wartości gwałtu i zbrodni. Na taką predyspono­waną już osobę, dorosłego czy dziecko, jest ona w stanie wywrzeć negatywny wpływ,’rozbudzając agresywne skłonności, ale impuls płynący z filmu czy telewizji jest zaledwie’ jednym z wielu, czyn­ników sprawczych, ponadto zaś z braku takich im­pulsów (w wypadku. cenzurowania filmów • i lite­ratury kryminalnej) osobnicy ci będą ich szukać i znajdą je gdzie indziej.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.