W ŻADNYM WYPADKU

W żadnym wypadku film czy telewizja nie stwarzałyby same psychicz­nych zaburzeń, lecz co najwyżej wzmagałyby je u osobników już na nie cierpiących oraz wpływa­łyby na formę, w jakiej się wyraża ją. Drugi sposób, a mianowicie badania ankietowe I obserwacje szerokich grup odbiorców przepro­wadzane w normalnych, nie zakłóconych niczym warunkach, przynoszą wyniki dające się wpraw­dzie uogólnić, lecz wskazujące raczej na istnienie różnych faktów i zjawisk aniżeli na łączące je związki’ przyczynowo-skutkowe. Jeszcze w roku 1933 Shuttleworth i May porównali dwie., grupy dzieci, z których jedne chodziły,do kina 4—Stra­ży na tydzień, a inne 2 razy na miesiąc, nie znaj­dując żadnych znaczących różnic w poziomie mo­ralnym, chociaż bywalcy kinowi mieli gorsze stop­nie, . gorsze opinie u nauczycieli; i uważani byli ża mniej zrównoważonych emocjonalnie.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.