W PEWNYCH PRZYPADKACH

Film może być w pewnych przypad­kach ostatecznym detonatorem i może do pewnych granic modelować czyn przestępczy, nie znaczy!to jednak, że gdyby nie film,.czyn ów.nie zostałby dokonany. Najprawdopodobniej przestępca znalazł­by wówczas inny bodziec, zaczerpnięty na przy­kład z bezpośredniej obserwacji, lektury kroniki sądowej w gazecie czy cudzej opowieści. W jakim stopniu oglądanie filmu zwiększa prawdopodobień­stwo popełnienia czynu, na to pytanie nie ma udo­kumentowanej odpowiedzi. Po drugie, trudno jest stwierdzić, czy film, tele­wizja i literatura kryminalna są, przyczyną wystę­powania przestępczości – i  objawów neurotycznych,czy też przeciwnie,- osobnicy . obdarzeni takimi skłonnościami lgną’chętniej i częściej do tego ro­dzaju rozrywki. Co jest przyczyną, a co skutkiem?

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.