Date:

WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Najnowsze artykuły

Prawdopodobieństwo to się zwiększa, gdy do tego procesu dołącza się czynnik natury społecz­nej. Połączone, mechanizmy obniżania progu wra­żliwości i adaptacji do norm grupowych wystąpiły w serii eksperymentów przeprowadzonych w Uni­wersytecie w Stanford przez A. Bandurę. Dzie­ciom lękającym się psów pokazywano przez pewien czas w trakcie regularnych seansów ich ró­wieśnika bawiącego się ze spanielem. Inna grupa oglądała krótkie filmy, na których ich rówieśnicy bawili się z psami różnej wielkości i rasy. Kon­trolne grupy nie były poddawane żadnym zabie­gom albo oglądały filmy o treści obojętnej z punk­tu widzenia eksperymentu. Wyniki’ wskazywały jednoznacznie, że dzieci z grup eksperymental­nych wykazywały radykalny spadek lękliwości chętnie podejmowały zabawę z psami, naśladu­jąc sposoby zabawy zaobserwowane w sytuacjach prawdziwych lub na – filmach.

Poprzedni artykułSERIA EKSPERYMENTÓW
Następny artykułPRZYZWYCZAJENIE PACJENTA
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.