PRZEWAGA FOTOSKŁADU

Przewaga fotoskładu, tzw. składu zimnego, nad klasycznym składem zecerskim polega przede wszystkim na szybkości otrzymywania błon foto­graficznych z wyświetlonym tekstem oraz możli­wości łatwego zmniejszania lub zwiększania wiel­kości pisma metodą przefotografowywania. W ma­szynach do fotoskładu miejsce urządzenia odlewa­jącego zajęło urządzenie fotografujące całe wier­sze złożone z matryc poszczególnych liter i zna­ków. Po sfotografowaniu wiersza błona w aparacie fotografującym przesuwa się automatycznie o jed­no miejsce i jest gotowa do sfotografowania na­stępnego wiersza, a matryce wracają do magazynu matryc. Korekta tekstów na filmach następuje przez wycięcie wiersza z błędem i wklejenie na to miejsce nowego. Tekst wyświetlony na filmie mo­że być użyty od razu do montażu offsetowego lub rotograwiurowego, albo przekopiowany na blachy cynkowe lub płytki z tworzyw sztucznych, które po wytrwaniu nadają się do druku wypukłego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.