WCHODZENIE W KONFLIKTY

B. Berelson i P. Salter w cytowanej już analizie składu etnicznego bohaterów widowisk telewizyj­nych stwierdzili, że stereotypy te wywierają wpływ na tych widzów, którzy są już uprzedze­ni do „mniejszości etnicznych”, zwłaszcza jeżeli nie mieli okazji do osobistych kontaktów z nimi. Stereotypy dostrzeżone w środkach ; przekazu są przez takich odbiorców traktowane jako dowód, że ich uprzedzenia były uzasadnione, że Murzyni są leniwi i głupi, Żydzi chytrzy, Irlandczycy za­bobonni, Włosi skłonni do wchodzenia w konflik­ty z prawem itp. Spostrzeżenia te potwierdzają inni autorzy, któ­rzy > również zaobserwowali, że siła – oddziaływa­nia telewizyjnych przedstawień jest tym większa, im mniej rzeczywistej. wiedzy na dany temat po­siadają odbiorcy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.