OGLĄDANIE W NADMIARZE

Gwałt oglądany w nadmiarze powoduje — jak każdy bodziec stosowany przez dłuższy czas — stępienie reakcji. Psychologia określa to zjawisko mianem przyzwyczajenia, na­sycenia, adaptacji. Badani obserwujący stosowa­nie elektrowstrząsów na żywych ludziach, oraz widzowie oglądający film pokazujący przebieg okrutnego rytuału w jednym z prymitywnych szczepów z upływem czasu wykazywali (według pomiarów galwanometrycznych) coraz niższy sto­pień wzburzenia. Przypuszczenie, że taki sam pro­ces zachodzi w sytuacji nasilonego obserwowania gwałtu na ekranie telewizora, jest metodologicz­nie uzasadnione. Stępienie lęku i grozy na widok okrucieństwa wydaje się efektem znacznie bar­dziej niepokojącym ze społecznego punktu widze­nia.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.