Date:

DZIAŁANIE W KORELACJI

Najnowsze artykuły

Po .drugie, środki przekazu działają na rzecz korela­cji poszczególnych ’ składników społeczeństwa w w procesie efektywnej, zorganizowanej reakcji na otaczającą rzeczywistość. Po trzecie środki przeka­zu pomagają w przekazy waniu  dziedzictwa spo­łecznego z pokolenia na pokolenie. Pierwsza funk- .cja wiąże się z prawidłową bieżącą informacją.Funkcję’; drugą spełniają one albo bezpośrednio, skłaniając ludzi  do podejmowania  określonych działań,’ altio służąc przywódcom inicjującym zor­ganizowane działanie. Funkcja trzecia polega prze­de ’ wszystkim na – przekazywaniu historycznego obrazu danego społeczeństwa, systemu norm, war- -tości oraz mitów i wyobrażeń na własny temat.

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.