IDENTYFIKACJA Z POSTACIAMI

Identyfikacja z postaciami ekranowymi wywiera szczególny wpływ na zapamiętywanie informacji mających w przyszłości modelować postępowanie widza. Za pomocą aparatury rejestrującej ruchy oczu widza i pozwalającej ustalić, na jakim szcze­góle ekranowego obrazu spoczywa w danym mo­mencie jego wzrok, ustalono, że w trakcie ro­mantycznej sceny  rozgrywającej się między bo­haterem i bohaterką wzrok mężczyzny częściej spoczywał na aktorze, a wzrok kobiety na; aktor­ce. Z punktu widzenia zainteresowań erotycznych powinno być na odwrót — okazuje się jednak, że każdy widz przygląda się.— i identyfikuje z bo­haterem, w którego sytuacji mógłby się znaleźć; chłopcy zapamiętują z ekranu więcej scen o cha­rakterze agresywnym, a dziewczęta o romantycz­nym.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.