DZIECI ZAPAMIĘTUJĄ

Półtora roku później, gdy młodzież tę przebadano ponow­nie, stwierdzono, że nabyte w-ten sposób poglądy utrwaliły się. Dzieci czerpią prawdopodobnie z fil­mów tyle samo wiedzy na temat zjawisk życio­wych i wartości co dorośli., Dorośli jednak mogą skonfrontować oglądane fakty z własnym życiem, doświadczeniem i z ’ doświadczeniem – innych do­rosłych, dzieci natomiast magazynują pierwsze do­świadczenia, z których tworzą swoje własne kom­pasy, mające prowadzić je przez życie.Badania’ przeprowadzone . na materiale filmo­wym wskazują, że dzieci zapamiętują nie tylko fabułę, postaci, dialogi i sceny, które wywarły na nich wrażenie, ale także ogólne informacje o świe- cie i otaczającej je rzeczywistości, na przykład po­jawiające się w filmie informacje typu historycz­nego, geograficznego, technicznego, a wreszcie etycznego.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.