USZEREGOWANE SŁUPKI

Uszeregowane słupki, nawarstwione monety i łuki nie są już jedynym środkiem wyrazu w statystyce; dowodzą tego żywe, przekonujące i naukowo praw­dziwe plansze na wystawach i targach handlowych. Tabele o kolorowym podkładzie zwiększają przej­rzystość i czytelność. Szczegółowo omówiona zasa­da komponowania kolumn rozkładowych zachowu­je ważność także tutaj, chociaż kompozycja ich zmienia się zależnie od zadania.Katalog, kalendarz i gazetka firmowa są trwałymi środkami reklamy, służą intensyfikacji bezpośred­nich stosunków między producentami i nabywca­mi. Również redagowane na wysokim poziomie czasopisma firmowe oprócz zadania reklamowego służą także utrwalaniu dobrego mienia firmy.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.