SPOŁECZNY WPŁYW

Do tej definicji, minimalizującej społeczny wpływ środków przekazu, odwoływali się niejednokrotnie ich obrońcy, odpierający za­rzuty wywierania przez nie szkodliwego społecz­nie wpływu. J. Klapper, należący do rzeczników tezy o ogra­niczonym wpływie środków przekazu, wyodrębnił trzy rodzaje efektów wywoływanych przez nie w procesie perswazji. Efekt pierwszy, najczęściej spotykany, to umocnienie istniejących opinii lub wprowadzenie nieznacznych modyfikacji. Efektem drugim — rzadszym — jest wytworzenie w od­biorcach opinii na tematy nowe lub dotyczące dziedzin, z którymi dotąd nie mieli oni do czynienia. Efektem trzecim, najbardziej interesującym, ale i najrzadszym, jest spowodowanie zmiany po­glądów, czyli konwersji.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.