PRZEKAZ BEZPOŚREDNI

Tak jest właśnie w przypadku amerykańskiej  telewizji. Większa część informacji zawartych’ w programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczo­nych-—dotyczy to zarówno informacji przekazywanych bezpośrednio, jak i przyswajanych w pro­cesie’incydentalnego nabywania wiedzy — rozmi­ja się z rzeczywistością i z pożądanymi społecznie normami. Mówiąc o niezgodności z rzeczywistoś­cią nie należy oczywiście jej mylić z prawami, ja­kimi rządzi się fikcja fabularna, w której dopusz­czalne’jest przedstawienie wydarzeń zmitologizo- wanych lub wręcz fantastycznych. Mity starożytne „również różniły się od potocznej rzeczywistości, którą portretowały, w ten jednakże sposób, że wy­dobywały jej sedno. Mity tworzone przez amery­kańską telewizję oparte są na najbardziej trady­cyjnych, zachowawczych elementach amerykań­skiej mitologii społecznej, dziś już nieadekwatnej do rzeczywistości, niefunkcjonalnej.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.