PRZEDSTAWIENIE PRZEKAZU

Przekaz przedstawiony w ten sposób, że wydaje się zgodny z normami kulturo­wymi grupy czy-społeczeństwa jako całości, ma większą siłę przekonywania. Jednostka postawiona przed zjawiskiem, które jest jej nie znane, które­go nie potrafi zinterpretować i wobec którego nie wie, jak się zachować, szukać będzie zawsze defi­nicji właściwego  zachowania w danej sytuacji z punktu widzenia grupy. Pojawienie się telewizji stworzyło nową sytuację. Właściwie sformułowany przekaz oszczędzi jednostce szukania, przedstawia­jąc pozory gotowych • wzorów zachowania i po­staw. Jeżeli z kolei będzie ona miała mało okazji do zweryfikowania skuteczności tych wzorów w kontaktach interpersonalnych, gdy na przykład, znacznie więcej czasu będzie spędzać przed tele­wizorem niż w towarzystwie członków grupy, a zwłaszcza jeżeli większość członków grupy prze­de wszystkim będzie korzystać z wzorów lansowa­nych przez telewizję, te ostatnie mogą zdominować normy grupowe.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.