PROJEKTANT PROSPEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Istotnym środkiem reklamy turystycznej jest pro­spekt, stwarzający wiele możliwości pod względem ukształtowania obrazowego i tekstowego oraz for­matu. Preferowany jest format folderowy 9,9X21 cm oraz podwójny format folderowy 19,8X21 cm. Stronica tutułowa i ostatnia są zazwyczaj kompo­nowane przez grafika lub zajęte przez kolorowe zdjęcia przedstawiające jak najkorzystniej rekla­mowane miejsca turystyczne.Projektant prospektów turystycznych co roku od nowa zachęca do podróżowania, dlatego ważne jest znajdowanie wciąż nowych, skutecznych koncepcji lub też odmienne przedstawianie wcześniej zna­lezionych. Obok prospektu zasadniczego, zawiera­jącego wszystkie niezbędne dla zainteresowanej osoby informacje, istnieją prospekty specjalne, po­dające szczegóły z jakiegoś terenu turystycznego, np. dane o imprezach, zabytkach, teatrach, mu­zeach, ludowych osobliwościach, targach, wysta­wach i gastronomii.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.