OKRES PREZENTACJI

Poza tym w przeciwieństwie do fotografii, która ma tylko jed­ną możliwość pokazania towaru w postaci realnej lub podrobionej, grafika może objaśniać, rozjaś­niać, obrazować rzeczowo lub dowcipnie, zależnie od wymogów przedmiotu.Im krótszy jest okres prezentacji opakowania, tym zwięźlej, silniej i jednoznaczniej powinno ono od­działywać. Rzut oka powinien wystarczyć, aby przyciągnąć wzrok i wywołać decyzję kupna. Je­żeli reprodukcja towaru znajduje się na stronie eksponowanej, to musi być zwięzła stenograficznie. Jeżeli natomiast chce się obok niej zamieścić bliż­sze informacje o zawartości opakowania i jej zasto­sowaniu, reprodukcję należy umieścić na stronie bocznej, gdzie jest miejsce na narrację. Jeżeli dys­ponujemy tylko małą powierzchnią opakowania, to rysunek, mogący ukazać motyw w sposób skon­centrowany, przewyższa znacznie fotografię.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.