NORMY I SYSTEMY

Normy,  systemy wartości, światopoglądy, ideały .wcielone w bohaterów widowisk fabularnych i niefabularnych świat sportu, gwiazdy rozrywki itp.) stały się atrakcyjną propozycją podawaną w atrakcyjnej formie. Nie ma w tym nic złego, prze­ciwnie, telewizja może być czynnikiem – ułatwia­jącym wychowanie. Dodatni lub ujemny efekt te­go wpływu jest zależny tylko i wyłącznie od ro­dzaju prezentowanych treści i zaszczepionych norm oraz stopnia ich zgodności z rzeczywistością i po­trzebami społecznymi. Treści i normy prawdziwe i pożądane w ramach danego społeczeństwa i jego systemu wartości mogą być wchłaniane ^równie łatwo jak nieprawdziwe i niepożądane.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.