MŁODZI PRZESTĘPCY

Przestępcy, zwłaszcza młodzi, często na przykład przyznają się, że z upodobaniem ogląda­ją filmy (już to w kinie, już to na ekranie tele­wizyjnym) sensacyjne i kryminalne, a także wska­zują filmy, które miały ich skłonić do dokona­nia danego przestępstwa lub dostarczyły informa­cji użytecznych technicznie w planowanym prze­stępstwie. Już w roku 1949, kiedy telewizja za­czynała dopiero- zdobywać ^amerykańskie domy, tygodnik „Saturday Review” doniósł o dziewięcio­letnim chłopcu, który zaproponował ojcu, aby wy­słać zatrute czekoladki nauczycielce,- która posta­wiła mu niedostateczny stopień, „bo widział w te­lewizji, jak mąż zgładził w ten sposób zawadzają­cą mu w jego planach żonę” — oraz o innym sied­miolatku, który przyłapany został na sypaniu do rodzinnego obiadu – tłuczonego szkła, aby — jak powiedział — sprawdzić, czy poskutkuje to równie dobrze jak^w telewizji.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.