KOMPOZYCJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW

Kompozycja wszystkich tych elementów jest zada­niem wykonawcy makiet. Przy sporządzaniu szki­cu istotne jest, aby pracę tę wykonywać możliwie nie na płaszczyźnie, lecz od początku w trzech wy­miarach, aby uzyskać lepszy pogląd na skuteczność reklamy. Z tego też względu od projektanta opa­kowań wymaga się zawsze projektów w postaci ostatecznej.Znaczenie opakowania rośnie z dnia na dzień. Abstrahując od opakowań i etykiet dla rzeczy dy­ktowanych modą, towarów sezonowych, krótko­trwałych i okazjonalnych podarunków, stały się one stabilne reklamowo i wizualnie. Nie wyklucza to jednak korygowania błędów, obojętnie czy wy­wołanych objawami „starzenia się” opakowania, czy też nieodpowiednim zastosowaniem. We wszystkich branżach istnieją przykłady na to, że intensywność popytu na towary zwielokrotniła się po zmianie opakowania.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.