KAŻDA Z METOD

Po pierwsze, < istnieją badania kli­niczne jednostek przestępczych, osobników wyka­zujących skłonności przestępcze oraz ludzi cierpią­cych na zaburzenia psychiczne. Po drugie, prowa­dzone są badania ankietowe i obserwacje widow­ni, zwłaszcza, dziecięcej i młodzieżowej, w normal­nych warunkach, bez izolowania od wszystkich in­nych czynników, które mogą włączać się w zwią­zek przyczynowo-skutkowy. Po trzecie, prowadzo­ne są eksperymenty laboratoryjne, w których ba­dane . są efekty poszczególnych czynników razem i z osobna.Każda z tych metod daje się . zakwestionować. Badania kliniczne sięgają głęboko do źródeł zacho­wań jednostek,, ale ich rezultaty nie dają się w oczywisty sposób zastosować do osobników nor­malnych.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.