wymiana waluty

Jakie przepisy regulują działalność kantorów wymiany walut?

Praca za granicą, wyjazd na wakacje, zarabianie na zmieniających się kursach – Polacy coraz częściej korzystają z usług kantorów, rzadko kiedy zastanawiając się, jaka jest podstawa prawna ich funkcjonowania. Jakie przepisy regulują ich działalność? Tego dowiesz się z lektury naszego artykułu!

Historia działalności kantorowej w Polsce

Działalność kantorowa w Polsce ma dość krótką historię – jest wykonywana od 1989 roku, gdyż to właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe. Treść ustawy doprowadziła do zniesienia monopolu w dziedzinie skupu i sprzedaży walut obcych, zastrzeżonej wcześniej dla uprawnionych podmiotów, np. banków dewizowych. Dzięki nowym przepisom osoby fizyczne mogły prowadzić punkt kupna i sprzedaży walut, a także pośredniczyć w zakupie walut obcych.

Wprowadzenie prawa dewizowego stworzyło legalną alternatywę dla tzw. cinkciarzy, czyli osób nielegalnie dokonujących obrotu dewizowego. Ich działalność w PRL zdominowała obrót walutowy pomiędzy osobami fizycznymi. Kolejne zmiany w prawie dewizowym przyniósł rok 1994 – nowe regulacje umożliwiały prowadzenie działalności kantorowej różnym podmiotom, jednak z wyłączeniem banków, które na mocy upoważnienia Prezesa NBP mogły prowadzić skup i sprzedaż walut obcych w obrocie gospodarczym. Kantory wymiany walut ograniczały się zatem do obrotu pozagospodarczego.

Działalność kantorowa jako działalność regulowana

Treść ustawy była wielokrotnie rozszerzana w latach 90. oraz w XXI wieku. Najnowsze przepisy uznają działalność kantorową za działalność regulowaną, nie stosuje się ich do banków, oddziałów banków zagranicznych i wszelkich instytucji kredytowych. Działalność kantorowa może być prowadzona przez osobę fizyczną lub prawną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe lub popełnione w celach osiągnięcia korzyści majątkowej oraz osobistej.

Działalność kantorowa może być wykonywana przez osoby, które posiadają fachowe przygotowanie – ukończyły kursy obejmujące prawne oraz praktyczne zagadnienia dotyczące prowadzenia kantorów lub pracowały w banku na stanowisku związanym z obsługą transakcji walutowych. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego, który w drodze zarządzenia określa tryb dokonywania wpisów.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.