GŁÓWNY ADRESAT PROGRAMU

Na tej za­sadzie oparty został jeden z najpopularniejszych programów dziecięcych w amerykańskiej telewi­zji — Sesame Street (Ulica Sezamowa) realizowa­ny przez telewizję oświatową w Nowym Jorku. Głównym adresatem tego programu są dzieci w Wieku przedszkolnym pochodzące z wielkomiej­skich gett zamieszkałych przez biedną, przeważnie kolorową ludność, ale w praktyce ogląda go pra­wie cała widownia dziecięca. Program ten’ma na celu wyrównanie startu dzieci z warstw upośle* dzonych poprzez nauczanie je tego; co dzieci z in­nych środowisk wynoszą z domu: alfabetu, umie­jętności liczenia,  odczytywania czasu . z zegara; Zasad ruchu; drogowego, podstawowej- wiedzy otaczającym świecie, pewnej ilości pojęć ab­strakcyjnych, związków przyczynowo-skutkowych itp.

Witam, nazywam się Jarosław Kozień i na codzień pracuję w telewizji. Blog to jedna z wielu moich pasji. Na blogu zamieszczam aktualne artykuły o mediach i reklamie. Jeśli zainteresują Cie informację jakie tutaj się pojawiają to zapraszam do zostania na dłużej.